//insert immediately after the head tag

HSEQ

De bedrevenheid waarmee wij aan de behoeften van onze klanten tegemoetkomen, vloeit voort uit onze jarenlange inspanning om ons intern managment van de werking van al onze afdelingen te optimalizeren.

Villart Logistic is in het bezit van het ISO 9001-certificaat, afgeleverd door Veritas, dit label staat borg voor kwaliteit en een continue evaluatie van ons kwaliteitsbeleid met tot doel om onze klanten en leveranciers een excelente service te waarborgen volgens de gangbare normen.

Onze bedrijfspolitiek is gebaseerd op de kwaliteitscirkel PDCA (Plan, Do, Check, Act), een continu proces om een globale efficientie binnen het bedrijf te waarborgen:

  • Plan: Doelstellingen en methoden definiëren
  • Do: de geplande verbetering uitvoeren in een proefopstelling
  • Check: Resultaten meten en vergelijken met de vooropgestelde doelstellingen
  • Act: Bijstellen aan de hand van de resultaten en voorstellen van verbeteringen
    ISO9001-14001_OHSAS18001_curv-01

    ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Een van onze grootste doelstellingen is het sistematizeren van de milieu-aspecten die voortvloeien uit elk van onze activiteiten, het verhogen van milieubescherming en het tegengaan van de vervuiling door ons beleid aangaande afvalstoffen, om zo de impact op ons milieu te minimaliseren. Op dezelfde manier is de veiligheid en gezondheid van onze wekrnemers een belangrijk punt voor ons. Daarom verbeteren we onze procedures dagelijks en mede daardoor staan we op het punt om het ISO 14001-certificaat te bekomen, dit certificaat garandeert ons managmentsysteem omtrend gezondheidszorg en veiligheid.

De volgende punten waarborgen deze verbeteringen binnen Villart Logistic, bv. de recente aankoop van nieuwe trekkers met Euro 6 motoren, die de uitstoot van vervuilende gassen in de atmosfeer tot een minimum beperken, en er ook voor zorgen dat het brandstofverbruik en de geluidsoverlast daalt. Daarnaast volgen al onze bestuurders BBS, een opleiding voor een efficiënter rijgedrag.
SQAS assessed company

SQAS assessed company

Met het oog op het vervullen van alle verwachtingen van onze klanten, en het tegemoetkomen aan al hun behoeften en vragen, biedt Villart Logistic ook ADR-transport aan. Al onze voertuigen voldoen aan de officiële ADR-normen volgens het decreet van 98/91/CE en reglement 105, beschikkend over de volgende voertuigen: EX/II, EX/III, FL, OX, en AT, met volledige garanties zowel wat betreft het leveren van onze diensten als in milieubeleid. Vanzelfsprekend zijn al onze bestuurders in het bezit van een ADR-rijbewijs.

Villart Logistic heeft een veiligheidsmanager, die garandeert dat alle processen, voortvloeiend uit dit transport, correct worden uitgevoerd volgens de voorgeschreven normen.

Om de condities en hygiënevoorschriften te garantizeren bij transporten van voedingsmiddelen, werken we met HACCP: gevarenanalyse en kritische controlepunten.

Daarnaast is Villart Logist ook gespecialiseerd in het transport van industriële goederen, daarvoor hebben we een SQAS-label (Safety and Quality Assesment Systems), dit label is gebaseerd op de controle van het naleven van de kwaliteits-, veiligheids-, en milieuvoorschriften, voorgeschreven door de Europese Chemische Industrie en hun leveranciers.

Daarom is binnen ons bedrijf een van de voornaamste doelen om het Responsible Care programma, goedgekeurd door Cefic, zowel bij onze werknemers als bij onze klanten te promoten.

 

Kom Bij Ons Team

Als je een jong, dynamisch en communicatief, hebben de gave van de taal en zijn bedreven in het onderhandelen over de wereld van logistiek en transport kan uw plaats. Meer informatie vindt u hier

Prijsaanvraag

Vul het formulier in en wij zullen u een budget van onze diensten die behagen sturen. Meer informatie vindt u hier

Contacteer ons

C/Barcelona 62, Principal 25600 Balaguer (Lleida)
Tel: ( 34) 973 443600
Fax: ( 34) 973 443601
Email:
email

Blog Categorieën

Villart logistieke ondersteunt: