//insert immediately after the head tag

HSEQ

L’agilitat i la disponibilitat amb la qual responem a les necessitats dels nostres clients sorgeix després de l’esforç d’anys millorant el nostre sistema de gestió interna per a optimitzar cada un dels departaments que intervenen en el funcionament de la nostra empresa.

A Villart logístic tenim implantat un sistema de gestió interna per a optimitzar cada un dels departaments que intervenen en el funcionament de la nostra empresa.

En Villart Logístic tenim implantat un sistema de Gestió de Qualitat ISO 9001, de la mà de Bureau Veritas, demostrant amb aquesta acreditació la nostra capacitat i millorant contínuament amb l’objectiu de proporcionar de manera coherent serveis que satisfacin els requisits dels nostres clients i proveïdors i complint amb les reglamentacions aplicables.

La nostra política d’empresa marca una conducta inspirada en el cicle de millora contínua PDCA (Plan, Do, Check, Act), creats per generar i mantenir un nivell d’eficiència global en l’empresa:

  • Planificar: Definir els objectius i els mitjans per a aconseguir-los.
  • Fer: Implementar la visió preestablerta.
  • Verificar: Comprovar que s’aconsegueixin els objectius previstos amb els recursos assignats.
  • Actuar: Analitzar i corregir les desviacions detectades així com proposar millores als processos utilitzats.
    ISO9001-14001_OHSAS18001_curv-01

    ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

A més, dins els nostres principals objectius, hi ha el de sistematitzar els aspectes ambientals que es generen en cada una de les nostres activitats, a banda de promoure la protecció ambiental i la prevenció de la contaminació, optimitzant, d’aquesta manera, la gestió de recursos i residus, reduint així els impactes mediambientals. De la mateixa manera, també tenim com a principal objectiu la protecció de la seguretat i la salut dels nostres treballadors. És per aquest motiu que millorem dia a dia tots els nostres procediments i, gràcies a això, hem obtingut el certificat ISO 14001, que acredita el nostre Sistema de Gestió Ambiental, així com el certificat OHSAS 18001, que garanteix el nostre Sistema de Gestió de la Seguretat i la Salut en el Treball, Assegurant una correcta política de Prevenció de Riscos Laborals.

Alguns punts que acrediten aquestes millores a Villart Logístic són, per exemple, la recent adquisició de noves tractores amb motors Euro 6, que redueixen les emissions de contaminants a l’atmosfera, la reducció del consum de combustible i la reducció de la contaminació acústica dels vehicles, així com la formació en BBS, la qual té com a objecte, promoure una conducció eficient de tots els nostres conductors.
SQAS assessed company

SQAS assessed company

Amb l’objectiu de superar totes les espectatives dels nostres clients, i satisfer totes les seves necessitats i demandes, a Villart Logístic oferim també el servei de transport de Mercaderies Perilloses. Tots els nostres camions compleixen amb la citada normativa oficial ADR d’acord amb la directiva 98/91/CE i del reglament 105, disposant de vehicles de tipus EX/II, EX/III, FL, OX, i AT, amb totes les garanties necessàries tant per a la realització del servei com per a medi ambient i, a més, els nostres conductors disposen de carnet ADR.

Al transportar Mercaderies Perilloses, Villart Logístic disposa de la figura del Conseller de Seguretat, assegurant-se que tots els tràmits i procediments relacionats amb aquest tipus de transport es realitzen correctament i complint amb les normatives específiques aplicables.

Per a garantir les condicions i les pràctiques correctes d’higiene dels nostres camions frigorífics, tenim implantat el sistema d’Anàlisi de Perills i Punts de Control Crític (APPCC).

D’altra banda, Villart Logístic s’ha especialitzat en el transport de mercaderies industrials, per això disposem de la certificació SQAS (Safety and Quality Assesment Systems), la qual està basada en la comprovació del compliment de requisits de qualitat, seguretat i medi ambient definits per la Indústria Química Europea per als seus proveïdors.

És per aquest motiu que un dels principals objectius de l’empresa és promoure, tant entre els nostres treballadors com entre els diferents clients i proveïdors, el Programa Responsible Care, aprovat per Cefic.

Treballa amb nosaltres

Si ets un jove comunicatiu i dinàmic, tens do en idiomes i ets hàbil en negociació, el món de la logística i el transport pot ser el teu lloc. Més informació aquí

Consulta pressupost

Omple el nostre formulari i et farem arribar un pressupost ajustat dels nostres serveis que et convencerà. Més informació aquí.

Contacte

C/Barcelona 62, Principal 25600 Balaguer (Lleida)
Tel: ( 34) 973 443600
Fax: ( 34) 973 443601
Email:
email

Categories del Blog

Suports Villart logístic: